Afspraak maken?

 

06 165 13 707

info@marjogeeris.nl
Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de vraag. Er is onderscheid te maken in een ontspanningsmassage en een massage op basis van klachten of aandoeningen. Daarnaast is er onderscheid tussen het behandelen van volwassenen en van kinderen. Met kinderen wordt hier bedoeld kinderen tot ca. 7 jaar. De behandeling van oudere kinderen wijkt niet veel af van de behandeling van volwassenen.

Een ontspanningsmassage is voornamelijk gericht op het vloeiend laten stromen van energie (qi). Hierdoor wordt het evenwicht tussen yin en yang hersteld, daarom wordt ook wel gesproken van een preventieve massage.

Wanneer de vraag voortkomt uit een lichamelijke of geestelijke klacht zal in eerste instantie de oorzaak van de klacht worden achterhaald. Op basis van de diagnose wordt de oorzaak aangepakt en indien nodig ook de symptomen. De behandeling is specifiek voor de klacht.

Bij kinderen wordt evenals bij volwassenen de oorzaak van de klacht bepaald. Hierbij is de ouder of begeleider van het kind belangrijk voor de informatievoorziening. Daarnaast wordt ook gekeken naar de relatie ouder en kind. Kinderen zijn fijngevoelig wat ouders betreft.

De verschillende behandelingen zijn apart beschreven.